ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม

ผู้บริหาร

นายรุ่งรวี สกนธ์รวีนาท

ลิงก์เพื่อการศึกษา

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     ดี
     พอใช้

เว็บไซต์คณะครู

กรมอุตุนิยมวิทยา

ราคาน้ำมันวันนี้

ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับ : 1
ชื่อ ผู้บริหาร : นายทวี โชติวงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2470 - 2477
สถานะ : อดีตผู้บริหาร

ลำดับ : 2
ชื่อ ผู้บริหาร : นายช่วง ราตรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2477 - 2507
สถานะ : อดีตผู้บริหาร

ลำดับ : 3
ชื่อ ผู้บริหาร : นายสุไกร ศิลปชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2507 - 2510
สถานะ : อดีตผู้บริหาร

ลำดับ : 4
ชื่อ ผู้บริหาร : นายมงคล ศลปชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2510 - 2513
สถานะ : อดีตผู้บริหาร

ลำดับ : 6
ชื่อ ผู้บริหาร : นายเกริ่น วรอรุณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2513 - 20 กรกฎาคม 2514
สถานะ : อดีตผู้บริหาร

ลำดับ : 7
ชื่อ ผู้บริหาร : นายถวิล ธรรมโกสน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2514 - 30 กันยายน 2520
สถานะ : อดีตผู้บริหาร

ลำดับ : 9
ชื่อ ผู้บริหาร : นายรุ่งรวี สกนธ์รวีนาท
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
สถานะ : ผู้บริหารปัจจุบัน