ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม

ผู้บริหาร

นายรุ่งรวี สกนธ์รวีนาท

ลิงก์เพื่อการศึกษา

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     ดี
     พอใช้

เว็บไซต์คณะครู

กรมอุตุนิยมวิทยา

ราคาน้ำมันวันนี้

โรงเรียนในสังกัด : โรงเรียน โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม

พบข้อมูล: 134 รายการ
รหัส ชื่อ โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
23439 โรงเรียน บ้านดงเสลา สาขาบ้านโหรา บ้านวังโหรา องค์พระ ด่านช้าง สุพรรณบุรี
72101325 โรงเรียน บ้านเขาดิน เกาะคู นางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 409393
72101337 โรงเรียน บ้านปากดง ปากดง หัวเขา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 518357
72101349 โรงเรียน บ้านลาด บ้านลาด บ่อกรุ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 440025
72101350 โรงเรียน บ้านหนองตาแก้ว หนองตาแก้ว โคกช้าง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 440034
72101362 โรงเรียน บ้านหนองนา หนองนา หนองกระทุ่ม เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 440054
72101374 โรงเรียน บ้านหนองหิน หนองหิน หนองกระทุ่ม เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 440055
72101386 โรงเรียน บ้านหนองอิงพิง บ้านหนองอิงพิง หนองกระทุ่ม เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 493557
72101398 โรงเรียน บ้านแหลมสะแก แหลมสะแก เดิมบาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 430078
72101404 โรงเรียน พัฒนาปากน้ำ บ้านปากน้ำ ปากน้ำ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 430662
72101416 โรงเรียน วัดกร่างสามยอด กร่างสามยอด เขาดิน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 440030
72101428 โรงเรียน วัดกาบบัว กาบบัว เขาดิน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 481179
72101430 โรงเรียน วัดกำมะเชียร กำมะเชียร เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 578509
72101441 โรงเรียน วัดกุ่มโคก กุ่มโคก ทุ่งคลี เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 439650
72101465 โรงเรียน วัดขุยโพธิ์ ดอนกระเบียน (บ้านขุยโพธิ์) ทุ่งคลี เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 440040
72101477 โรงเรียน วัดเขาพระ เขาพระ เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 578498
72101490 โรงเรียน วัดคูเมือง บ้านคูเมือง ทุ่งคลี เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 440042
72101507 โรงเรียน วัดฉวาก หมู่บ้านฉวาก หัวเขา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 440058
72101519 โรงเรียน วัดดงพิกุล บ้านดงพิกุล ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 440052
72101532 โรงเรียน วัดดอนตาล ดอนตาล หัวนา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 439165